DSCF6784
DSCF6756
DSCF6836
DSCF6838
DSCF6830
DSCF6809
DSCF6794
DSCF6785
DSCF6754
DSCF6767
Slider-tupsrb
ยินดีต้อนรับ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

สถานศึกษาปลอดภัย TUPSRB_1400x800px
คู่มือนักเรียน
บริหารงานโดย
.

ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเสาวลักษณ์ ควรชม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

” องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เป็นโรงเรียนของชุมชน  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “