.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.224.127.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 293,455
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

 โครงการพัฒนาระบบ ICT

ใบงานบูรณาการรายวิชาเทคโนโลยี

   ใบงาน หน้าที่ของเซลล์

ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

      ครูยุพิน  หอมสุข

        แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม. 1 ว 21101

        แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102

        แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

       (รายวิชารักบ้านเกิด รักสิ่งแวดล้อม  ว 30201 ชั้น ม.ปลาย)

       ชุดการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

        ชุดฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์

        ทักษะที่จำเป็นในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

      คู่มือโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สำหรับนักเรียนweb1/file_editor/คู่มือการทำโครงงาน สำหรับนักเรียน(2).doc

 

      หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี  ชั้นม.6

         1.1  ปฏิริยารีดอกซ์  https://youtu.be/vu--gBIFHiA   ลิงค์

              - ไฟฟ้าเคมี

              - ปฏิกิริยารีดอกซ์

             - ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายโลหะไอออน

              - ความสามารถในการให้และรับอิเล็กตรอน

        1.2  การดุลสมการรีดอกซ์

                - การดุลสมการรีดอกซ์

                - การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา

                - การดุลสมการรีดอกซ์ (power point)

                - การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา(power point)

           1.3  เซลล์ไฟฟ้าเคมี

                   - เซลล์ไฟฟ้าเคมี

                   - เซลล์กัลวานิกส์

                   - ปฏิกิริยาในเซลล์กัลวานิกส์

                   - การเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกส์

                       แบบฝึกหัด 

             ๑.๔  ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์

                           - ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์

                           - ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่วเซลล์ไฮโดรเจน

                           - ประโยชน์ของศักย์ไฟฟ้าของเซลล์มาตรฐาน

                           - แบบฝึกหัด

               ๑.๕  เซลล์กัลวานิกส์ชนิดปฐมภูมิ     

                              - เซลล์ถ่านไฟฉาย

                              -  https://youtu.be/SCagWXdOGaA  ถ่านไฟฉาย

                              - เซลล์แอลคาไลน์

                              - เซลล์ปรอท

                               - เซลล์เงิน

                             https://youtu.be/LNog6Tt32TM    เซลล์แอลคาไลน์ เซลล์ปรอท

                              - เซลล์เชื้อเพลิง

                              - แบบฝึกหัด 

              ๑.๖ เซลล์กัลวานิกส์ชนิดทุติยภูมิ

                             - เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว

                            - เซลล์นิเกิลและแคดเมียม

                            - เซลล์โซเดียมซัลเฟอร์

                            -  https://youtu.be/-R5e9DtSplI   เซลล์ทุติยภูมิ

                            - https://youtu.be/gbQRGuFgCsM  เซลล์อิเล็กโทรไลต์และการแยกนำ้

                                                                                     ด้วยกระแสไฟฟ้า

       ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 พันธุกรรมweb1/file_editor/ความหมายพันธุกรรม(1).doc 

                             เรื่องที่ 2 ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร

                             เรื่องที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

                                   เรื่องที่ 4 ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)    

                             เรื่องที่ 1 ระบบประสาทรอบนอก 

                             เรื่องที่ 2 ระบบสมอง 

                             เรื่องที่ 3 เธอใช่มั๊ยคือสมบัติของธาตุ 

                             เรื่องที่ 4 มารู้จักสมดุลเคมีกันดีมั้ย 

                             เรื่องที่ 5 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ 

                             เรื่องที่ 6 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

                             เรื่องที่ 7 ซากดึกดำบรรพ์ 

                             เรื่องที่ 8 แผ่นดินไหว 

                             เรื่องที่ 9 โมเมนตัมและการชนของวัตถุ 

                       เรื่องที่ 10 ร่างกายของพืชเป็นอย่างไร 

 

ครูธัญญาภรณ์  เครืออ้น 

        ฟิสิกส์นิวเคลียร์

        ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิตย์ www.youtube.com/watch

 

ครูฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ

       วิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

           สื่อวิดีโอโครงสร้างของ DNA

           แบบปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างโมเดล DNA กระดาษ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          ต้นโมก            

          มะยม

          กระดังงา

          คูน

          มะขามป้อม

          ปีบ

          มะขาม

          สะเดา

          มะนาว

          กระท้อน

          กรรณิการ์

          พิกุล

          พยอม

ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต.pdf
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
 
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com