.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN SARABURI SCHOOL

 
 
 
  หน้าหลัก    Learning science 
Learning science
 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบ ICT

ใบงานบูรณาการรายวิชาเทคโนโลยี

   ใบงาน หน้าที่ของเซลล์

ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

      ครูยุพิน  หอมสุข

        แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม. 1 ว 21101

        แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102

        แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

       (รายวิชารักบ้านเกิด รักสิ่งแวดล้อม  ว 30201 ชั้น ม.ปลาย)

       ชุดการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

        ชุดฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์

        ทักษะที่จำเป็นในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

      คู่มือโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สำหรับนักเรียนweb1/file_editor/คู่มือการทำโครงงาน สำหรับนักเรียน(2).doc

 

      หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี  ชั้นม.6

         1.1  ปฏิริยารีดอกซ์  https://youtu.be/vu--gBIFHiA   ลิงค์

              - ไฟฟ้าเคมี

              - ปฏิกิริยารีดอกซ์

             - ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายโลหะไอออน

              - ความสามารถในการให้และรับอิเล็กตรอน

        1.2  การดุลสมการรีดอกซ์

                - การดุลสมการรีดอกซ์

                - การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา

                - การดุลสมการรีดอกซ์ (power point)

                - การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา(power point)

           1.3  เซลล์ไฟฟ้าเคมี

                   - เซลล์ไฟฟ้าเคมี

                   - เซลล์กัลวานิกส์

                   - ปฏิกิริยาในเซลล์กัลวานิกส์

                   - การเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกส์

                       แบบฝึกหัด 

             ๑.๔  ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์

                           - ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์

                           - ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่วเซลล์ไฮโดรเจน

                           - ประโยชน์ของศักย์ไฟฟ้าของเซลล์มาตรฐาน

                           - แบบฝึกหัด

               ๑.๕  เซลล์กัลวานิกส์ชนิดปฐมภูมิ     

                              - เซลล์ถ่านไฟฉาย

                              -  https://youtu.be/SCagWXdOGaA  ถ่านไฟฉาย

                              - เซลล์แอลคาไลน์

                              - เซลล์ปรอท

                               - เซลล์เงิน

                             https://youtu.be/LNog6Tt32TM    เซลล์แอลคาไลน์ เซลล์ปรอท

                              - เซลล์เชื้อเพลิง

                              - แบบฝึกหัด 

              ๑.๖ เซลล์กัลวานิกส์ชนิดทุติยภูมิ

                             - เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว

                            - เซลล์นิเกิลและแคดเมียม

                            - เซลล์โซเดียมซัลเฟอร์

                            -  https://youtu.be/-R5e9DtSplI   เซลล์ทุติยภูมิ

                            - https://youtu.be/gbQRGuFgCsM  เซลล์อิเล็กโทรไลต์และการแยกนำ้

                                                                                     ด้วยกระแสไฟฟ้า

       ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 พันธุกรรมweb1/file_editor/ความหมายพันธุกรรม(1).doc 

                             เรื่องที่ 2 ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร

                             เรื่องที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

                                   เรื่องที่ 4 ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)    

                             เรื่องที่ 1 ระบบประสาทรอบนอก 

                             เรื่องที่ 2 ระบบสมอง 

                             เรื่องที่ 3 เธอใช่มั๊ยคือสมบัติของธาตุ 

                             เรื่องที่ 4 มารู้จักสมดุลเคมีกันดีมั้ย 

                             เรื่องที่ 5 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ 

                             เรื่องที่ 6 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

                             เรื่องที่ 7 ซากดึกดำบรรพ์ 

                             เรื่องที่ 8 แผ่นดินไหว 

                             เรื่องที่ 9 โมเมนตัมและการชนของวัตถุ 

                       เรื่องที่ 10 ร่างกายของพืชเป็นอย่างไร 

 

ครูธัญญาภรณ์  เครืออ้น 

        ฟิสิกส์นิวเคลียร์

        ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิตย์ www.youtube.com/watch

 

ครูฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ

       วิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

           สื่อวิดีโอโครงสร้างของ DNA

           แบบปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างโมเดล DNA กระดาษ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          ต้นโมก            

          มะยม

          กระดังงา

          คูน

          มะขามป้อม

          ปีบ

          มะขาม

          สะเดา

          มะนาว

          กระท้อน

          กรรณิการ์

          พิกุล

          พยอม

ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต.pdf
 
 
ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.107.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 337,271
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com