.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.208.73.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 303,184
  หน้าหลัก     
 

                สื่อการเรียนเสริมวิชา คณิตศาสตร์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง การบวกและการลบเลขเศษส่วน

แบบฝึกหัดที่ 1.1 การบวกและลบเศษส่วน

  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 สนุกกับการบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 3 สนุกคิดพิชิตการลบ 

                             เรื่องที่ 4 ทฤษฎีปีทาโกรัสและบทกลับ 

                             เรื่องที่ 5 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 

                             เรื่องที่ 6 คู่อันดับและกราฟ

                             เรื่องที่ 7 สนุกคิดพิชิตการคูณ 

                             เรื่องที่ 8 สนุกคิดพิชิตการหาร 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.4)

                              เรื่องที่ 1 เซต

                             เรื่องที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์

 

 ครูผู้สอน อ.ภัสดาทร เหล่าวงค์

แบบทดสอบระบบจำนวนเต็ม

 

ครูผู้สอน อ. นุชจรีย์ จำเริญโชค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ค23101

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)

           #วิดีโอ ตัวอย่างการทำกระดาษสา www.youtube.com/watch

 

ครูผู้สอน  อ.วชิราพร ภักค์คุณพันธ์

        เพลงหน่วยการวัดก่อน

 

เพลงหน่วยการวัดก่อน.pdf
 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มกราคม 2564
 
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com