.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.224.127.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 293,449
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                             เรื่องที่ 1 นกน้อยในสวนมะพร้าว   

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                             เรื่องที่ 1 ล้ำค่าสมุนไพรสารพัดประโยชน์ 

                               การสร้างเว็บเพจ

   สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   ครูผู้สอน อ.ศรัญญู   ศรีพูล

ตัวอย่างการเขียน บทภาพยนตร์ (สารคดี) 

วิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ง21201 

 - ใบความรู้ หน่วยที่ 2  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

- VDO องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชา การนำเสนอ (การสร้างงานแอนิเมชัน)

 - คู่มือการใช้งาน Flash 8        

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 - กิจกรรมหน่วยที่ 1   รู้จักโปรแกรม Scratch

  Live “สาระ

 ครูผู้สอน อ.พรทิพย์  คชาวงศ์

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                    - ใบความรู้เรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาด

 ครูผู้สอน อ.ณัฐวุฒิ  กันร้าย

 ครูผู้สอน อ.ฉวีวรรณ  สุธีระกูล

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ คลิก!!!!!

Live “สาระ”.pdf
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
 
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com