.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN SARABURI SCHOOL

 
 
 
  หน้าหลัก    Learning and career and technology 
Learning and career and technology
 

                  

 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                             เรื่องที่ 1 นกน้อยในสวนมะพร้าว   

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                             เรื่องที่ 1 ล้ำค่าสมุนไพรสารพัดประโยชน์ 

                               การสร้างเว็บเพจ

   สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   ครูผู้สอน อ.ศรัญญู   ศรีพูล

ตัวอย่างการเขียน บทภาพยนตร์ (สารคดี) 

วิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ง21201 

 - ใบความรู้ หน่วยที่ 2  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

- VDO องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชา การนำเสนอ (การสร้างงานแอนิเมชัน)

 - คู่มือการใช้งาน Flash 8        

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 - กิจกรรมหน่วยที่ 1   รู้จักโปรแกรม Scratch

  Live “สาระ

 ครูผู้สอน อ.พรทิพย์  คชาวงศ์

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                    - ใบความรู้เรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาด

 ครูผู้สอน อ.ณัฐวุฒิ  กันร้าย

 ครูผู้สอน อ.ฉวีวรรณ  สุธีระกูล

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ คลิก!!!!!

Live “สาระ”.pdf
 
 
ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.107.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 337,224
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com