.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN SARABURI SCHOOL

 
 
 
  หน้าหลัก    Learning a foreign language 
Learning a foreign language
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pop up twist songs                

  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                             เรื่องที่ 1 Greeting 

                             เรื่องที่ 2 Family : family tree, relative 

                             เรื่องที่ 3 The Weather 

สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(นางสาวนิชดา  บุญชิด)

รายวิชาที่เปิดสอน ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ม.1

แบบฝึกอ่าน- เขียน อักษรฮิรากานะ

 

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 อ23101

 

worksheet 1 : introduduce yourself

worksheet2: Where is it?

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                             เรื่องที่ 1 Advertising            

                             เรื่องที่ 2 Health 

                              เรื่องที่ 3 Daily Life 

                  

                 ครูวัชรีย์  บุดสาเดช 

                      *คำอธิบายรายวิชา*

                              คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                              คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                      * ใบความรู้*

                             ใบความรู้เรื่อง Verb to be

                             ใบความรู้เรื่อง Question Words

                            ใบความรู้เรื่อง Greeting and Introduction

                      *สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม*

                       แบบทดสอบประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ   www.youtube.com/watch

                       เทคนิคการตั้งประโยคคำถาม - คำตอบ  www.youtube.com/watch

 

Pop up twist songs.pdf
 
 
ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.107.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 337,266
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com