.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.224.127.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 293,435
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน
 

 ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2562

๑) ตาราง ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๕๙

๕๐

๑๐๙

๓๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๕

๓๕

๘๐

๒๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๘

๔๙

๙๗

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒๗

๓๓

๖๐

๓๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๘

๓๕

๖๓

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒๑

๒๕

๔๖

๒๓

รวมทั้งสิ้น

๑๕

๒๒๘

๒๒๗

๔๕๕

๓๐

 ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๕๖

๕๐

๑๐๖

๓๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๔

๓๔

๗๘

๒๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗

๔๙

๙๖

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒๗

๓๒

๕๙

๓๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๘

๓๕

๖๓

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑๘

ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
 
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com