.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.21.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 276,745
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน
 

 ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2562

๑) ตาราง ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๕๙

๕๐

๑๐๙

๓๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๕

๓๕

๘๐

๒๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๘

๔๙

๙๗

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒๗

๓๓

๖๐

๓๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๘

๓๕

๖๓

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒๑

๒๕

๔๖

๒๓

รวมทั้งสิ้น

๑๕

๒๒๘

๒๒๗

๔๕๕

๓๐

 ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๕๖

๕๐

๑๐๖

๓๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๔

๓๔

๗๘

๒๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๗

๔๙

๙๖

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒๗

๓๒

๕๙

๓๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๘

๓๕

๖๓

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑๘