หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00015 คุณคือใคร ใน "แรงเงา" อ.เทพารัตน์ ปักฤทัย 1
[30 ต.ค. 2555]
00014 ขอสามคำ สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.วราภรณ์ แสนเสนาะ 2
[30 ต.ค. 2555]
00013 นักเรียนคิดว่าทำอย่างไรจึงจึงทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น( ด้วยตนเอง ) อ.สิทธิชัย วงศ์สถิตจิรกาล 0
00012 แดงกับเหลืองใครผิดใครถูก อ.ศุภกิต หอมขจร 0
00011 เรียนภาษาอังกฤษทำไม อ.นิชดา บุญชิด 2
[30 ต.ค. 2555]
00010 เด็กนักเรียนควรไว้เล็บยาวได้หรือไม่ อ.ศุภกิต หอมขจร 0
00009 เรียนปริญญาโทแล้วดีอย่างไร อ.อุษณีษ์ บุญทัศโร 3
[30 ต.ค. 2555]
00008 คิดเห็นอย่างไรกับร้านค้าในโรงเรียน อ.พรทิพย์ คชาวงศ์ 1
[30 ต.ค. 2555]
00007 เรียนภาษาไทยแบบใด จึงจะโดนใจวัยรุ่น อ.รัชนีย์ ถินกลาง 0
00006 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการติว o-net ในวันเสาร์-อาทิตย์ อ.อาภรณ์ กำเนิดชาติ 1
[30 ต.ค. 2555]
00005 ช่วงเวลาการติว o-net ของนักเรียน ม.3 ม.6 อ.นิรมล ฤกษ์ดี 0
00004 ใครยังสอบแก้ตัวของครู สิทธิชัย ยังไม่ผ่าน อ.สิทธิชัย วงศ์สถิตจิรกาล 0
00003 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานักเรียนติด 0 ร มส แล้วไม่ดำเนินการ อ.นิรมล ฤกษ์ดี 0
00002 โสดกับแต่งงานแบบไหนดีกว่ากัน อ.นพดล เหล่าวงค์ 6
[30 ต.ค. 2555]
00001 คุณคิดอย่างไรกับพฤติกรรมนักเรียนในปัจจุบัน อ.ศรัญญู ศรีพูล 4
[30 ต.ค. 2555]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]