ป้ายหน้าโรงเรียน
หอพระเกี้ยว
119122006_2764586590442932_4737813605942713975_n
119140124_2764586503776274_569139473595978848_n
119146649_2764586463776278_3410348126176022900_n
ทางเดิน
ศาลาที่พัก
119067385_2764586607109597_7444211047626593448_n
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 bn
ยินดีต้อนรับ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม
ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 bn

ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเสาวลักษณ์ ควรชม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

” องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เป็นโรงเรียนของชุมชน  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “