DSCF6784
DSCF6756
DSCF6836
DSCF6838
DSCF6830
DSCF6809
DSCF6794
DSCF6785
DSCF6754
DSCF6767
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ร่วมรณรงค์การดูฟุตบอลโลกโดยปลอดการพนัน 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ร่วมรณรงค์การดูฟุตบอลโลกโดยปลอดการพนัน 4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

สถานศึกษาปลอดภัย TUPSRB_1400x800px
คู่มือนักเรียน
บริหารงานโดย
.

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

” องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เป็นโรงเรียนของชุมชน  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “