0
นักเรียน
0
ครูและบุคลากร
กำหนดการส่งผลสอบ และการอนุมัติระดับผลการเรียน web
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
ตารางสอบปลายภาค 1-66
ไทยมีงานทำ
ITA Online 2023-0
NO GIFT POLICY
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด
ยินดีต้อนรับ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
TUPSRB E-Sevice
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

รัชกาลที่ ๑๐ 280766
ไทยมีงานทำ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (1)
ต่อต้านยาเสพติด 66
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 66
วันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
วันงดสูบบุหรี่โลก-66
วันสุขบัญญัติแห่งชาติ
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด
NO GIFT POLICY
previous arrow
next arrow
คู่มือนักเรียน
ขอกราบถวายพระพร
previous arrow
next arrow

ปฏิทินโรงเรียน

” องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เป็นโรงเรียนของชุมชน  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “

Scroll to Top