กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทุกระดับชั้น รับอุปกรณ์การเรียน , ชุดนักเรียน , ตารางเรียน

กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้น ม. 1 เริ่มเรียนเวลา 08.00 – 16.00 น.