กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

          วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน อสม. นักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคชสิทธิ์” โดยประชาชนได้ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล และร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ โดยได้รับเงินจากการทอดผ้าป่า จำนวน ๑๐,๒๕๐ บาท และจากการการขายขยะรีไซเคิล เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จะนำไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป