กิจกรรมปฐมนิเทศ 2565

            วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนใหม่และเพื่อให้รับทราบถึงนโยบายกฏระเบียบของทางโรงเรียนเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม