กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2565

ประชาสัมพันธ์ : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2565
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
ม.1-ม.3 เวลา 08.00-11.00 น.
ม.4-ม.6 เวลา 12.00-15.00 น.
(นักเรียนไม่ต้องมาเข้าร่วมประชุม)