กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565

          วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางเสาวลักษณ์ ควรชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยจัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

ภาพ : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB