เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 
ผลการเลือกตั้ง โดยการใช้เครื่องนับคะแนนจาก กกต. สระบุรี
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน
 
ใช้สิทธิ์ จำนวน 460 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 5 คน
เบอร์ 1 พรรค Triampat Forword ได้ 201 คะแนน
เบอร์ 2 พรรค ร่วมใจ เราเตรียมพัฒน์ฯ ได้ 135 คะแนน
เบอร์ 3 พรรค The Next Gen ได้ 124 คะแนน