กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 15.00 น.

เบอร์ 1 : พรรค Triampat forward

เบอร์ 2 : พรรค ร่วมใจ เราเตรียมพัฒน์

เบอร์ 3 : พรรค The Next_Genอย่าลืมมาใช้สิทธิกันนะคะเด็กๆ