ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโหวตสถานที่จัด "กิจกรรมเปิดโลกกว้าง"

ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโหวตสถานที่จัด “กิจกรรมเปิดโลกกว้าง” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลโหวต วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
📌Link : https://poll.fm/11152877