ขอกราบถวายพระพร

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/a6g9G