ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ครบรอบ 63 ปี โรงเรียนคชสิทธิ์, โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
 
ผู้บริจาคเงินทำบุญตามจำนวนต่อไปนี้จะได้รับ เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ 1 เหรียญ
ยอดเงิน 500 บาท ได้รับเหรียญ ทองแดง 1 เหรียญ
ยอดเงิน 1,000 บาท ได้รับเหรียญ อัลปาก้า 1 เหรียญ
ยอดเงิน 1,500 บาท ได้รับเหรียญ นวโลหะ 1 เหรียญ