ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนัชพร พละศักดิ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนัชพร พละศักดิ์ ผ่านการคัดเลือก
และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ Admission ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB