ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติพัตร งามวงษ์

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
เบอร์ 1 นายนิติพัตร งามวงษ์ ด้วยคะแนนเสียง 196 คะแนน
เบอร์ 2 นางสาวณัฐพร คงคาลึก ด้วยคะแนนเสียง 93 คะแนน
เบอร์ 3 นายปวรปรัชญ์ ณรงค์เปลี่ยน ด้วยคะแนนเสียง 145 คะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 คน

ขอแสดงความยินดีกับ เบอร์ 1 นายนิติพัตร งามวงษ์ ประธานนักเรียนคนใหม่
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ T.U.P.SRB.