ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ ขำเขียว

ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ ขำเขียว ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
เบอร์ 1 พรรค Triampat Forword ได้ 201 คะแนน