ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว "คชาวงศ์"

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว “คชาวงศ์”
กับการจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง ของ คุณครูพรทิพย์ คชาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
“การจากไปของท่านคือการสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง”

ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี
กำหนดการรดน้ำศพ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.
กำหนดการฌาปณกิจ วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.