ช่วยจัดเตรียมสถานที่พิธีฌาปนกิจศพ คุณครูพรทิพย์ คชาวงศ์

        วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี นำโดย นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง นายดนัย อ่อนคำ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นำนักเรียนสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ช่วยจัดเตรียมสถานที่พิธีฌาปนกิจศพ คุณครูพรทิพย์ คชาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ณ ฌาปนสถาน วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี

ภาพ : ปัญญา กุลภา ,พลวสันต์ จันทร์ศรี
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB