ตรวจสอบรายชื่อและเข้าเรียนชุมนุมตามตารางเรียน

ประชาสัมพันธ์ : งานกิจกรรมชุมนุม
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและเข้าเรียนชุมนุมตามตารางเรียน เริ่ม 25 พฤษภาคม 2565 ( หากไม่พบรายชื่อให้ติดต่อ อ.ธัญวิทย์ เกิดกล้า )
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldop_YHRnuGO2OnL1MkwqBfPwVs89SOHzwAXDriUKYQ/edit?usp=sharing