ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-16.30

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

(การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี)