ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565