ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566