ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง การเปิดเรียนแบบ on-site (การมาเรียนที่โรงเรียน)

ภาคเรียนที่ 1/2565 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019)