ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ 28/02/66

       28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยในวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แนะแนว ทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดโพนทอง โรงเรียนวัดโคกกลาง โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) และโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ในการนี้งานแนะแนวขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่ได้ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เข้าไปแนะแนวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้
 
ภาพ : Joseph Ferdinard Salanguit
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB