ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

            วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี พร้อมด้วยนางเสาวลักษณ์ ควรชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อติดตามการแก้ปัญหา 0 ร มส ของนักเรียน และติดตามผลการดำเนินงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2565 และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 
ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB