ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565

            วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 4/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และแนวทางการปฎิบัติงานของคณะครูและบุคลากร ทั้ง 4 กลุ่มงาน ณ ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 
ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB