ประชุมผู้ปกครอง 2565

            วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้