ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่

            วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ในรอบ 1 จำนวน 6 คน และ รอบ 3 จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 
ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB