ผู้สนับสนุนโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2023