พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

           วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 63 ปี เพื่อพัฒนาห้องเรียนภาษาต่างประเทศและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในการนี้ได้มีท่าน ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ท่านผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คุณนพคุณ จรรโลงศิริชัย คุณแม่อุดม งามลาภ คุณอาคม อัตถะสัมปุณณะ คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สมาคมศิษย์เก่า ประชาชนในชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ให้เกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก
ณ หอประชมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 
สรุปยอดผ้าป่า รวม 558,395 บาท
ขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้