พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 มีนาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เสาวลักษณ์ ควรชม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในการนี้ขอขอบพระคุณ ท่านรองอัคริญชัย อินกอ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นเจ้าพิธีในการประกอบพิธี ขอบพระคุณท่านเชาวลิต งามรูป และ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ งามลาภ ผกก.1 บก.สกส.บชปส. ที่ร่วมบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างฐานพระบรมรูปท่านละ 30,000 บาทเป็นอย่างสูง