พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2565

        วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ซึ่งเป็นศิราภรณ์สูงสุดที่โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่เข้าเรียนใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคคลสำคัญหลายท่าน ที่กรุณามาเป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ณ โดมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ที่ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ภาพ : ปัญญา กุลภา, ณัฐโชค ศิริมหันต์, พลวสันต์ จันทร์ศรี
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB