พิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

           งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยได้จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยมี นางเสาวลักษณ์ ควรชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี นายณัฐวุฒิ กันร้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งในกิจกรรมมีพิธีประดับสัญลักษณ์ ประดับเข็ม และมอบธง ให้กับสภานักเรียนชุดใหม่เพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียน ในการร่วมมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ตลอดจนการร่วมพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมการเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ต่อไป
 
ภาพ : ปัญญา กุลภา,พลวสันต์ จันทร์ศรี
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB