พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางเสาวลักษณ์ ควรชม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง DLIT โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี