พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

          วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีไหว้ครู ณ โดมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้นักเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และแสดงความกตัญญูต่อครู ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา

ภาพ : ปัญญา กุลภา, ณัฐโชค ศิริมหันต์, พรพนา เตียนพลกรัง, พลวสันต์ จันทร์ศรี
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB