มอบตัวนักเรียนใหม่ 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ โดมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยดี