รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ไปถึงนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ที่มีความสนใจในงานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอ การตัดต่อ การออกแบบกราฟิก งานระบบแสงสีเสียงและอื่นๆ เพื่อฝึกประสบการณ์ การทำงานในด้านต่างๆ และเพิ่มศักยภาพของตัวเอง สามารถสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
หรือสแกนคิวอาโค้ดได้ที่โปสเตอร์
https://www.tupsrb.ac.th/url/fpr