ร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอโครงการชุมชน จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

          วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอโครงการชุมชน จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้เสนอโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสอนเสริมเติมความรู้ และโครงการปรับปรุงระบบเสียงหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ซึ่งผ่านการประชาคมทั้ง 2 โครงการ

ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB