ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565
ขอให้นักเรียนตัวแทนทุกคนโชคดีค่ะ

อ้างอิงกำหนดการจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB