วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2023