วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2565

        27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดงานวันเกียรติยศขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางด้านกีฬา มีจิตอาสาดี มีความประพฤตดี และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 
ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB