วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

         ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี ว่าที่ ร.อ. ภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้
ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ครูและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี