วิธีการส่งผลตรวจ ATK กรณีตรวจเองที่บ้าน

ประชาสัมพันธ์ : งานอนามัย
วิธีการส่งผลตรวจ ATK กรณีตรวจเองที่บ้าน
กรณีไม่สะดวกตรวจเอง สามารถตรวจที่โรงเรียนได้ มีค่าใช้จ่าย 50 บาท
กรณีตรวจจากสถานพยาบาลต่าง ๆ สามารถใช้ใบรับรองหรือในแอพหมอพร้อม แสดงแทนได้